Nå hela Sverige.
Vi hjälper er
att skriva lättläst.

Vi utbildar kommuner, myndigheter
och andra verksamheter
som vill undanröja läshinder
och främja tillgänglighet
genom lättläst text.

Skicka en förfrågan
Tjej som läser lättläst på sin mobil
Utbildning

Att skriva lättläst

Gå vår utbildning
Guide

Skriv lättläst!

Läs mer
Guide

Vad är läshinder?

Läs mer
Anneli Utas, kommunikatör och språkcoach på Enkla ord

Anneli Utas, kommunikatör och språkcoach på Enkla ord

Gratis offert

Vi hjälper er
att leva upp till lagen
om tillgänglighet
i digital offentlig service.

Att skapa tillgänglig information
är offentliga aktörers skyldighet.
Men det kräver övning.

Genom att företag och organisationer
också blir bättre på lättläst text
skapar vi tillsammans ett samhälle
som alla kan vara delaktiga i.

Vi erbjuder både produktion och utbildning
av lättläst svenska.

Kontakta Anneli