Din guide:
Vad är lästtläst?

Lättläst text
är nödvändigt för vissa
men bra för alla!

Här kan du läsa mer
om vad lättläst text är,
vilka som gynnas av det
och varför det är viktigt.

Vad är lättläst text?

Lättläst är ett format
som gör texter lättare att läsa och förstå.

Det betyder att texten
måste vara skriven på ett speciellt sätt.

Vi kan inte gissa eller chansa
när vi skriver lättläst text.
Vi måste förstå och följa formatet.
Annars gör vi det svårare för läsaren
och det är inte målet.

Därför är det viktigt att de personer
som ansvarar för kommunikationen
i er verksamhet
får kunskap och kontinuerlig övning.

Vem behöver lättläst text?

Enligt Myndigheten för tillgängliga medier
13 % av Sveriges befolkning
behöver lättläst text.

Nästan hälften av alla vuxna i Sverige
har svårt att söka information,
dra slutsatser och tolka innehållet
i långa och komplicerade texter.

Vi är många i Sverige
som upplever läshinder
och lättläst text gör att fler kan förstå
och ta till sig innehållet.

Orsaker?

Läshinder kan bero på olika diagnoser
till exempel dyslexi, afasi, eller IF
(intellektuell funktionsnedsättning).

Men det är inte bara personer
som har funktionsnedsättningar
som behöver lättläst text.

Någon som precis flyttat till Sverige
och lär sig svenska språket
eller helt enkelt är en ovan läsare,
kan också behöva lättläst text.

Varför ska ni engagera er?

Inom offentlig sektor
är digital tillgänglighet numera lag
och andra verksamheter i samhället
har mycket att vinna på
att satsa mer på tillgänglighet.

Information sköljer över oss dagligen
i ett snabbt tempo
och som avsändare har vi svårare
att nå våra målgrupper.

Text som är lättare att läsa
blir därför ett viktigt verktyg
när många slåss om uppmärksamheten!

Anneli Utas, kommunikatör och språkcoach på Enkla ord

Anneli Utas, kommunikatör
och språkcoach på Enkla ord

Gratis offert

Vi hjälper er
att nå fler.

Att skapa tillgänglig information
är offentliga aktörers skyldighet.

Det är också ett effektivt sätt
att sticka ut från mängden
för alla typer av verksamheter.

Vi erbjuder både produktion av lättläst text
och utbildning om tillgänglig kommunikation.

Kontakta Anneli