Din guide:
Att skriva lättläst

Vissa använder ordet lättläst,
andra kallar det för klarspråk.
Men det är mindre viktigt
vad vi kallar formatet.

Det viktiga är att du engagerar dig
så att ni kan hjälpa fler läsare
att förstå och ta till sig ert budskap.

Här finns en checklista för ditt arbete:

1. Går texten att hitta?

Användarvänliga hemsidor
är alltid uppskattat.

Många vill dessutom gärna
att de lättlästa texterna finns samlade
på ett ställe.

En lättläst knapp eller flik
högt upp till höger på första sidan
är ofta uppskattat.

2. Vad vet du om läsaren?

Ta målgruppsanalysen ett steg längre
och fundera på läsares förförståelse.

Finns det särskilda förutsättningar
hos målgruppen
som du bör ta hänsyn till?

Är läsaren bekant med textens ämne
eller ska du utgå från att alla begrepp är nya?
Detta spelar stor roll för resultatet.

3. Ställ frågor till din text!

Det finns mycket att tänka på
när det kommer till lättläst text
och formatet ställer stora krav på skribenten.

Ha hela tiden din målgrupp i åtanke
när du skriver.

Försök att säkerställa begriplighet
genom att besvara så många frågor som möjligt:

- Har jag förklarat de svåra orden?
- Går ordet eller meningen att misstolka?
- Är raderna brutna på rätt ställen?
- Står det viktigaste först?
- Är texten uppdelad i tydliga stycken?
- Har jag skrivit i aktiv form?

4. Kompletterar bilderna texten?

Ska din text även ha bilder?
Se då till att de kompletterar texten
och inte enbart är dekorativa.

Bilderna ska hjälpa läsaren
att förstå innehållet i texten.
Inte förvirra eller distrahera.

5. Är texten tillräckligt bra?

Läs din text högt för dig själv
för att ta reda på
om texten har ett bra flöde.

Låt gärna andra kollegor läsa din text.

Som en del av målgruppsanalysen
kan du också skapa "personas" med specifika behov
att testa dina texter mot.

Det blir ett sätt att kvalitetssäkra.

6. Utbilda dig och öva!

Lättlästa texter
måste följa ett specifikt format.

Det räcker inte att ledningsgruppen
eller att du som skribent eller kommunikatör
tycker texten är lätt att läsa.

Därför måste du få stöd och hjälp
när ni ska börja jobba
med lättläst kommunikation.

Kontinuerlig övning ger färdighet
och bygger autenticitet!

Anneli Utas, kommunikatör och språkcoach på Enkla ord

Anneli Utas, kommunikatör
och språkcoach på Enkla ord

Gratis offert

Vi hjälper er
att nå fler.

Att skapa tillgänglig information
är offentliga aktörers skyldighet.

Det är också ett effektivt sätt
att sticka ut från mängden
för alla typer av verksamheter.

Vi erbjuder både produktion av lättläst text
och utbildning om tillgänglig kommunikation..

Kontakta Anneli